Zateplování

 

ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

V současnosti s neustálým růstem cen energií nabývají na významu otázky typu: Jak snížit spotřebu energie? A jelikož převážnou většinu energie spotřebujeme na vytápění, je rozumné hledat řešení právě v této oblasti. U velkého množství domů (ať už rodinných či panelových) dochází k výrazným únikům tepla z důvodu jejich nedostatečné tepelné izolace. Chybějící tepelná izolace s sebou přitom nese nejen velké tepelné ztráty a stále vyšší náklady na výtápění, ale i riziko poruch zdiva v důsledku jeho promrzání.
U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá - bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva. Vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Po zateplení se bod mrazu nachází v izolantu a nedochází tak k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou minimální.

 

VÝHODY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ
 • Zateplovacím systémem se sníží výdaje na vytápění objektu, což je jedna nejnákladnějších položek provozních nákladů.
 • Zateplovacím systémem dojde ke snížení spotřeby energie potřebné na vytápění objektu. Poté je možno instalovat menší, levnější zdroj tepla. Topnou sezónu lze zahájit později a ukončit dříve.
 • Sníží se zatížení otopného systému. Otopný systém je možno provozovat při menším teplotním spádu.
 • Zateplovací systémy umožní zvýšení kvality využití objektu.
 • Přínosy ze zateplení mají trvalý, dlouhodobý charakter.
 • Zateplovacím systémem se odstraní kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Ta bývá často jedna z příčin vzniku a růstu plísní.
 • Zateplovacím systémem se sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí zamezením dilatací, vlivem promrzání či přehřívání.
 • Vnějším zateplovacím systémem se plně využijí akumulační vlastnosti budovy. Sníží se nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale také přehřívání budovy v letním období.
 • Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie.
 • Odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí.
 • Zateplovací systémy příznivě ovlivňují vnitřní vlhkostní režim konstrukce.
 • Zateplovací systémy chrání původní povrch před agresivitou ovzduší např. zamezení koroze výstuže, karbonace betonu.
 • Zateplení objektu se sekundárně odráží ve zlepšení životního prostředí díky snížení spotřeby paliv.

 

IZOLAČNÍ MATERIÁL
 • Pojená minerální vlákna

Desky z těchto materiálů mají podobné izolační vlastnosti jako z pěnového polystyrenu, daleko lépe však chrání před hlukem, což není za současných podmínek právě zanedbatelné. Velice důležitá je rovněž poměrně vysoká odolnost proti požáru a mechanickému zatížení. Příznivé vlastnosti se ale na druhé straně promítají do cenové hladiny, která je podstatně vyšší. Desky z pojivých minerálních vláken se používají v zateplovacích systémech vyšších budov (cca do 22 m), nejsou však vhodné do vlhkého prostředí.

 • Pěnový polystyren

Patří k cenově nejdostupnějším izolačním materiálům, který se u nás hojně využíval, často v kombinaci s jinými materiály. Známé jsou například cemento-třískové desky, které se vžily pod názvem Heraklit. Dnes je často nahrazován modernějšími a dražšími materiály, které překonaly některé záporné vlastnosti pěnového polystyrenu. Zateplovací systémy s deskami z tohoto materiálu totiž špatně odolávají UV paprskům a působení organických nátěrů, tmelů a rozpouštědel včetně jejich par. Nejsou ani příliš odolné vůči mechanickému namáhání a některé druhy jsou navíc hořlavé, což je podle současných stavebních norem nepřípustné. Předností je naopak dlouhodobá odolnost vůči zvýšeným teplotám a schopnost tlumení nárazů. Z tohoto důvodu se u nás více používají v obalové technice. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům však ze stavebnictví dosud nevymizel.

 • Vytlačovaný (extrudovaný) polystyren

Patří k nejkvalitnějším, ale také nejdražším izolačním materiálům. Z několika typů se využívá především XPS-F, jehož předností jsou lepší mechanické vlastnosti, praktická nenasákavost a výrazně nižší tepelná vodivost. Proto se dobře uplatňuje v zateplovacích systémech pro vlhčí místa, jako jsou konstrukce pod terénem, místa kolem okapů a s odstřikem dešťové vody, dále ostění okolo oken nebo sokly balkónů, teras a lodžií, které navazují na zateplenou podlahu. Díky výborné izolační schopnosti mohou být desky z extrudovaného polystyrenu tenčí, a proto se hodí všude tam, kde je málo místa, především k dotváření detailů.

 • Povrchové úpravy jistí zateplovací systémy

Každý zateplovací systém musí být ještě zajištěn povrchovou vrstvou, která ho dlouhodobě chrání před vnějšími, především meteorologickými vlivy. Současně však díky své struktuře, barevnosti a jedinečnému designu plní i funkci dekorativní. V podstatě rozlišujeme dvě hlavní skupiny povrchových úprav, a sice omítky a obklady.

 • Obklady

Používají se obvykle na obložení spodní části domů, kde jsou nejenom dobrou ochranou proti zašpinění a vodě, ale plní též funkci estetickou. Ať už zvolíme ten či onen typ, nezapomínejme, že obkladové prvky pro kontaktní zateplovací systémy by měly být vždy spíš menší než větší. Nejpoužívanější jsou keramické obkládačky a pásky, které musí být mrazuvzdorné. V současné době se rovněž hojně využívají různé imitace vyrobené z obdobného materiálu, jako jsou disperzní omítky.

 • Omítky

Šlechtěné omítky
Šlechtěné omítky jsou kabátem každého rodinného či bytového domu a proto bychom měli klást velký důraz při vybírání odstínu a vzoru šlechtěné omítky.
Vlastnosti
Šlechtěné omítky dělíme na dvě základní kategorie:
- omítky zatírané
- omítky rýhované
Tyto se dále dělí na omítky:
- omítky minerální - Vodoodpudivé minerální vrchní omítky pro vnější a vnitřní prostředí. Omítky se dodávájí ve struktuře R- rýhovaná, Z - zatíraná. - omítky akrylátové - Pastovité akrylátové omítky určené pro vytváření finálních vnějších povrchových úprav. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Omítky se dodávájí ve struktuře R- rýhovaná, Z - zatíraná.
- omítky silikátové - Pastovité silikátové omítky určené pro vytváření finálních vnějších povrchových úprav. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností.Omítky se dodávájí ve struktuře R- rýhovaná, Z - zatíraná.
- omítky silikonové - Pastovité silikónové omítky určené pro vytváření finálních vnějších povrchových úprav. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Omítky se dodávájí ve struktuře R- rýhovaná, Z - zatíraná.