Strojní omítky
(vnitřní a vnější)

 

 • nabízíme Vám kompletní dodávku jednovrstvých a dvouvrstvých vnitřních omítek včetně materiálu
 • používáme nejvhodnější materiály od osvědčených firem ale dle požadavků investora lze použít po konzultaci a posouzení materiál od jiných dodavatelů
 • používáme moderní omítací stroje, vyztužovací pozinkované rohy, okenní APU lišty, fólie, pásky atd. což zaručuje vysokou kvalitu práce
 • pro bezproblémové zhotovení strojních omítek je nutno zajistit dostatečné množství vody, stálého tlaku a přívodu elektrické energie
 • naše firma si váží zákazníků, proto rádi vyjdeme vstříc Vašim přáním a návrhům a nabídku upravíme přesně na míru pro Vás!
 • nechte si vypracovat bezplatnou cenovou nabídku

Vnější omítky dělají konečný vzhled exteriéru budov a vnitřní omítky zase útulný interiér. To vše jsme schopni právě vám v plné míře zabezpečit. Specializujeme se na strojní omítání, které nabízí novou dimenzi v oblasti zpracování omítek a to nejen díky velmi vysoké kvalitě, odolnosti a konečnému efektu omítky, ale i v rychlosti zhotovení díla. Atraktivní vzhled fasády objektu a kvalitně upravené zdi, které navíc plní požadavky vysoké odolnosti, stálosti i hygieny vyžadují odborné řemeslné zpracování s využitím moderních technologií i osvědčených postupů.

Postřik (podhoz)
Jeho hlavní funkcí je vytvořit spojovací vrstvu mezi podkladem a dalšími vrstvami omítek, např. jádrovou omítkou. Postřik musí mít vždy větší pevnost než následující vrstva. Nezbytné pro přípravu podkladu pro lehčené tepelné omítky.

Jádrová omítka
Hlavní funkcí jádrové omítky je vytvoření vyrovnávací vrstvy. Kromě toho plní též funkci tepelně izolační a v některých případech též další speciální funkce, jako je jímání výmětových solí nebo umožnění difůze vodních par u vlhkého zdiva.

Jádrová omítka lehčená
Omítání lehčených a tepelně izolačních stavebních konstrukcí (zejména typu THERM). Strojní i ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Zvyšuje tepelný odpor konstrukce; je propustná pro vodní páru.

Štuková omítka
Vápenná omítka z velmi jemného písku jejíž účelem je vyrovnat drobné nerovnosti jádrové omítky a připravit povrch pro malbu. Povrch se hladí plstěnými nebo ocelovými hladítky. Použití jen do suchých prostor.

Jednovrstvá omítka
Je určena na přesně vyzděné zdivo, plní současně funkci jádrové, vyrovnávací i štukové omítky. Jako jednovrstvé omítky mohou sloužit také jádrové omítky o jemnější zrnitosti.

Rohové omítkové profily
Jsou hladké a částečně děrované stavební profily pro různé tloušťky omítek. Jsou vyráběny buď z pozinkovaného ocelového plechu, nebo z ocelového plechu s vrstvou polyesterového laku. Úhel vnitřního rohu má velikost 90° popř. 135°. Používají se u vnitřních omítek a slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran.

Ukončovací a dilatační profily
Profily v různých délkách vyráběné z pozinkovaného ocelového plechu. Používají se k přesnému ukončení a ohraničení omítek.Profily je možné využít k vytvoření dilatačních spár (profily se v páru pokládají proti sobě). Dobré usazení je zajištěno zahnutými profilovými hranami a hustým děrováním.

Dilatační APU profily
Speciální profily určené k dokonalému začištění a spojení omítky s okenními rámy. Plastové profily APU slouží k přesnému, kolmému a rovnému ukončení omítky. APU profil se přilepí na okrajovou plochu rámu u oken a dveří. Součástí profilu je odlamovací část která chrání kraj okna před poškozením pří začištění špalet a na kterou se připevňuje krycí igelitová fólie.

Přednosti:

 • zabraňuje vytvoření trhlin mezi rámovým profilem a omítkou
 • odpadá tmelení spár
 • tepelně izolační
 • zvukově izolační
 • pevné a dilatující spojení